Rapport om fremtidsscenarier for universell utforming er nå offentlig tilgjengelig

Rapport om fremtidsscenarier for universell utforming er nå offentlig tilgjengelig