Tre scenarieverksteder er gjennomført!

Tre scenarieverksteder er gjennomført!

Den siste av tre samlinger med scenariegruppen er nå gjennomført.

Nå vil prosjektgruppen bearbeide alle innspill og oppsummere dette i en rapport. 

Rapporten skal lanseres i løpet av høsten 2016. 

Bilde fra samling 2 på Norsk Regnesentral