Archived publication

Archived publication

Statistiske metoder for livsløp - noen grunnbegreper

Schweder, Tore

January 01, 1988

SAMBA

  • Title: Statistiske metoder for livsløp - noen grunnbegreper
  • Author(s): Schweder, Tore
  • Report number: STAT/07/88
  • Published date: January 01, 1988