Archived publication

Archived publication

Petroleumsrelatert forskning på Norsk Regnesentral. - Stokastisk modellering og evaluering av reservoargeologi

Omre, Henning

January 01, 1970

NR

  • Conference: Oljedirektoratets informasjonsmøte. Stavanger
  • Title: Petroleumsrelatert forskning på Norsk Regnesentral. - Stokastisk modellering og evaluering av reservoargeologi
  • Author(s): Omre, Henning
  • Published date: January 01, 1970