Archived publication

Archived publication

Geometrisk korreksjon av digitale bilder i optisk satellittfjernmåling

Solberg, Rune

May 01, 1985

SAMBA

  • Keywords: Sensorens virkemåte, Satellittens posisjon(er), begevelse og orientering under opptaket, Atmosfæren, jordrotasjonen og jordens form
  • Page(s): 137
  • Title: Geometrisk korreksjon av digitale bilder i optisk satellittfjernmåling
  • Author(s): Solberg, Rune
  • Report number: 767
  • Published date: May 01, 1985