Archived publication

Archived publication

Etikk og personvern ved brukerinvolvering i utvikling av universelt utformede løsninger. Retningslinjer for e-Me prosjektet

Fuglerud, Kristin Skeide

December 13, 2010

DART

  • Filename: 5475/Kristin_S._Fuglerud_-_Etikk_og_personvern_ved_brukerinvolvering_i_utvikl.pdf
  • Areas: e-Inkludering
  • Keywords: etikk, brukerundersøkelse, sikkerhet, brukervennlighet, tilgjengelighet
  • Page(s): 20
  • Name and number of project: e-Me
  • Title: Etikk og personvern ved brukerinvolvering i utvikling av universelt utformede løsninger. Retningslinjer for e-Me prosjektet
  • Author(s): Fuglerud, Kristin Skeide
  • Report number: DART/12/2010
  • Published date: December 13, 2010