Archived publication

Archived publication

Beskrivelse og kvalitetsvurdering av Oslo Clearings modell for å beregne marginer

Aas, Kjersti; Løland, Anders

February 01, 2010

SAMBA

  • Areas: Finans, forsikring og råvaremarkeder
  • Keywords: Margin, likviditet, volatilitet, korrelasjoner, Value-at-Risk
  • Page(s): 12
  • Name and number of project: 220356
  • Title: Beskrivelse og kvalitetsvurdering av Oslo Clearings modell for å beregne marginer
  • Author(s): Aas, Kjersti; Løland, Anders
  • Report number: SAMBA/06/10
  • Published date: February 01, 2010