Archived publication

Archived publication

Dokumentasjon av UNIMOD-innloggingsprototypen

Halbach, Till

April 28, 2009

DART

  • Filename: 4989/Halbach_-_Dokumentasjon_av_UNIMOD-innloggingsprototypen.pdf
  • Areas: Accessibility, universal design, e-inclusion
  • Keywords: Brønnøysundregistrene, Altinn, innlogging, pålogging, prototyp, XHTML, CSS, JavaScript, Flash tilgjengelighet, universell utforming, kognitive utfordringer, personas
  • Page(s): 40
  • Name and number of project: UNIMOD 320377
  • Title: Dokumentasjon av UNIMOD-innloggingsprototypen
  • Author(s): Halbach, Till
  • Report number: dart/01/09
  • Published date: April 28, 2009