Archived publication

Archived publication

UNIMOD: Universell utforming i multimodale grensesnitt – prosjektavslutningsforedrag

Hellman, Riitta; Fuglerud, Kristin Skeide; Udjus, Lasse; Halbach, Till; Guttormsen, Kjell Tore; Jansson, Harald K.

March 05, 2009

DART

  • Published date: March 05, 2009
  • Filename: 4971/Hellman_-_UNIMOD_Universell_utforming_i_multimodale_grenses.pdf
  • Conference: Seminar om utfordringer og muligheter innen universell utforming av ikt
  • Page(s):
  • Journal:
  • Name and number of project: UNIMOD 320377
  • Volume/number:
  • Title: UNIMOD: Universell utforming i multimodale grensesnitt – prosjektavslutningsforedrag
  • Author(s): Hellman, Riitta; Fuglerud, Kristin Skeide; Udjus, Lasse; Halbach, Till; Guttormsen, Kjell Tore; Jansson, Harald K.
  • Report number: