Archived publication

Archived publication

Kundelojalitet i PVK/BIL NL

Dimakos, Xeni Kristine; Storvik, Bård; Vårdal, Jofrid Frøland

December 15, 2008

SAMBA

  • Areas: SFI
  • Keywords: Priselastisitet, kundelojalitet, regresjon, elastisk nett, hasarder
  • Page(s): 39
  • Name and number of project: SFI P03 StatInsure
  • Title: Kundelojalitet i PVK/BIL NL
  • Author(s): Dimakos, Xeni Kristine; Storvik, Bård; Vårdal, Jofrid Frøland
  • Report number: SAMBA/51/08
  • Published date: December 15, 2008