Archived publication

Archived publication

Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Brukermanual

Rognebakke, Hanne; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

December 05, 2008

SAMBA

  • Areas: Bank, finans, forsikring og råvaremarkeder
  • Keywords: Totalrisiko, kredittrisiko, markedsrisiko, forsikringsrisiko, operasjonell risiko, simulering
  • Page(s): 48
  • Name and number of project: 220406
  • Title: Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Brukermanual
  • Author(s): Rognebakke, Hanne; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti
  • Report number: SAMBA/53/08
  • Published date: December 05, 2008