Archived publication

Archived publication

Effektmåling av verdiorientert arbeid

Solheim, Ivar; Sørgaard, Pål

January 01, 1994

DART

  • Areas:
  • Keywords: Effektmåling, Statistikk, Evaluering, Metodeutvikling
  • Page(s): 34
  • Name and number of project: 434011. Otello. 696006. Oppdragsgiver Skattedirektoratet
  • Title: Effektmåling av verdiorientert arbeid
  • Author(s): Solheim, Ivar; Sørgaard, Pål
  • Report number: ITIP/04/94
  • Published date: January 01, 1994