Archived publication

Archived publication

Fremtidig utvikling i vannskader som følge av klimaendringer - resultater

Vårdal, Jofrid Frøland; Haug, Ola; Dimakos, Xeni Kristine; Aldrin, Magne

June 06, 2008

SAMBA

  • Areas: Finans, forsikring og råvaremarkeder
  • Keywords: Vannskader, antall skader, skadestørrelse, total utbetaling, værobservasjoner, klimascenarioer, kalibrering, prediksjon
  • Page(s): 286
  • Name and number of project: Fremtidig utvikling i vannskader basert på værobservasjoner og klimascenarioer, 220344
  • Title: Fremtidig utvikling i vannskader som følge av klimaendringer - resultater
  • Author(s): Vårdal, Jofrid Frøland; Haug, Ola; Dimakos, Xeni Kristine; Aldrin, Magne
  • Report number: SAMBA/13/08
  • Published date: June 06, 2008