Archived publication

Archived publication

Bruk av Bayesianske p-verdier i modellkritikk- problemer og noen løsninger

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir

June 19, 2007

SAMBA

  • Refereed: 0
  • Conference: Det 14. norske statistikermøtet, Sommerøya, Tromsø
  • Title: Bruk av Bayesianske p-verdier i modellkritikk- problemer og noen løsninger
  • Author(s): Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir
  • Published date: June 19, 2007