Archived publication

Archived publication

Funksjonell genomforskning, bioinformatikk og statistikk

Holden, Marit

November 30, 2005

SAMBA

  • Published date: November 30, 2005
  • Filename:
  • Conference: Temakveld om bioinformatikk/medisinsk statistikk, Norsk Statistisk Forening avdeling Oslo
  • Page(s):
  • Journal:
  • Name and number of project:
  • Volume/number:
  • Title: Funksjonell genomforskning, bioinformatikk og statistikk
  • Author(s): Holden, Marit
  • Report number: