Archived publication

Archived publication

Å styre med eller å bli styrt av IKT

Fuglerud, Kristin Skeide

February 19, 2003

DART

  • Refereed: 0
  • Conference: Aktuelt om ergonomi og arbeidsrelaterte muskelskjelettplager. Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Oslo
  • Title: Å styre med eller å bli styrt av IKT
  • Author(s): Fuglerud, Kristin Skeide
  • Published date: February 19, 2003