Archived publication

Archived publication

Arkitektur, objektmodell, teknologi og gjennomføring. Bidrag til EPROOST forprosjekt

Hegna, Håvard; Skretting, Jonn

April 01, 2002

DART

  • Areas:
  • Keywords: saksbehandling, språkteknologi, elektroniske prosesser
  • Page(s): 50
  • Name and number of project: 410020
  • Title: Arkitektur, objektmodell, teknologi og gjennomføring. Bidrag til EPROOST forprosjekt
  • Author(s): Hegna, Håvard; Skretting, Jonn
  • Report number: OMNI/01/02
  • Published date: April 01, 2002