Archived publication

Archived publication

Analyse av korrosjonskader på rørledninger, foreløpig rapport

Kåresen, Kjetil F.; Aldrin, Magne

September 25, 2001

SAMBA

  • Areas:
  • Keywords: Rørledning, korrosjon, lekkasje, risikostyring
  • Page(s): 9
  • Name and number of project: 220034
  • Title: Analyse av korrosjonskader på rørledninger, foreløpig rapport
  • Author(s): Kåresen, Kjetil F.; Aldrin, Magne
  • Report number: SAMBA/14/01
  • Published date: September 25, 2001