Archived publication

Archived publication

Samenheng mellom kundekarakteristika og produktegenskaper i tjenestepensjonsmarkedet

Aas, Kjersti; Huseby, Ragnar Bang

October 01, 2001

SAMBA

  • Areas: Finans og forsikring
  • Keywords: Tjenestepensjon, produktnøytral rådgivning, klassifikasjon
  • Page(s): 40
  • Name and number of project: 220110
  • Title: Samenheng mellom kundekarakteristika og produktegenskaper i tjenestepensjonsmarkedet
  • Author(s): Aas, Kjersti; Huseby, Ragnar Bang
  • Report number: SAMBA/16/01
  • Published date: October 01, 2001