Archived publication

Archived publication

Bioinformatikk- et interessant forskningsfelt for statistikere?

Langaas, Mette

June 20, 2001

SAMBA

  • Conference: Det 11. norske Statistikerm√łte
  • Title: Bioinformatikk- et interessant forskningsfelt for statistikere?
  • Author(s): Langaas, Mette
  • Published date: June 20, 2001