Archived publication

Archived publication

Det interaktive demokrati: Ikt-støttet samhandling i og med det offentlige styringsverket i lys av demokratiteoretiske perspektiver

Samuelsen, Roar

April 25, 2001

DART

  • Areas: E-demokrati
  • Keywords: E-forvaltning, e-demokrati, e-politikk, demokratiteori
  • Page(s): 65
  • Title: Det interaktive demokrati: Ikt-støttet samhandling i og med det offentlige styringsverket i lys av demokratiteoretiske perspektiver
  • Author(s): Samuelsen, Roar
  • Report number: IMEDIA/04/01
  • Published date: April 25, 2001