Archived publication

Archived publication

Kontrolltesting av tallmateriale fra elektroniske trekkere for 1999

Huseby, Ragnar Bang

December 01, 1999

SAMBA

  • Areas: anvendt statistikk
  • Keywords: randomgenerator, empirisk testing
  • Page(s): 5
  • Name and number of project: 10201
  • Title: Kontrolltesting av tallmateriale fra elektroniske trekkere for 1999
  • Author(s): Huseby, Ragnar Bang
  • Report number: SAMBA/19/99
  • Published date: December 01, 1999