Archived publication

Archived publication

Læring i arbeidet

Thoresen, Kari

February 04, 1999

DART

  • Conference: Software99, Sesjon om Kompetanseforvaltning - lønnsom organisatorisk læring?
  • Title: Læring i arbeidet
  • Author(s): Thoresen, Kari
  • Published date: February 04, 1999