Archived publication

Archived publication

Utvidelse av Excel-pakken ProdSim og estimering av korrelasjon i Markov modell for prognosering

Benth, Fred Espen

January 01, 1997

SAND

  • Keywords: Prognoser for oljeproduksjon, Usikkerhet i produksjon, Excel regneark, Markov modell for oljeproduksjon
  • Page(s): 16
  • Name and number of project: 78002, OD-prognoser
  • Title: Utvidelse av Excel-pakken ProdSim og estimering av korrelasjon i Markov modell for prognosering
  • Author(s): Benth, Fred Espen
  • Report number: SAND/01/97
  • Published date: January 01, 1997