Archived publication

Archived publication

Estimering av usikkerheten i totalproduksjonen fra norsk sokkel

Benth, Fred Espen; Heggland, Knut; Holden, Lars

January 01, 1996

SAND

  • Areas:
  • Keywords:
  • Page(s):
  • Name and number of project: 078001
  • Title: Estimering av usikkerheten i totalproduksjonen fra norsk sokkel
  • Author(s): Benth, Fred Espen; Heggland, Knut; Holden, Lars
  • Report number: SAND/01/96
  • Published date: January 01, 1996