Archived publication

Archived publication

Multimedia og elektronisk publisering - trusler og muligheter for grafisk bransje

Maartmann-Moe, Erling

August 10, 1995

DART

  • Conference: Tariffkonferansen 96
  • Title: Multimedia og elektronisk publisering - trusler og muligheter for grafisk bransje
  • Author(s): Maartmann-Moe, Erling
  • Published date: August 10, 1995