Archived publication

Archived publication

Integrasjon av satellittbasert snøkartlegging og HBV-modellen - Prosjektaktiviteter i 1995

Solberg, Rune; Kolberg, Sjur; Halck, Ole Martin

December 01, 1995

SAMBA

  • Areas: Fjernmåling
  • Keywords: NOAA AVHRR, snøkartlegging, HBV, radiometrisk korreksjon
  • Page(s):
  • Name and number of project: 679002 HBV-SAT
  • Title: Integrasjon av satellittbasert snøkartlegging og HBV-modellen - Prosjektaktiviteter i 1995
  • Author(s): Solberg, Rune; Kolberg, Sjur; Halck, Ole Martin
  • Report number: BILD/09/95
  • Published date: December 01, 1995