Archived publication

Archived publication

Metoder for å beregne trafikkdata til overvåkningssystemet for luftforurensning og støy i Oslo. En innledende studie

Aldrin, Magne

January 01, 1995

SAMBA

  • Keywords: Trafikkberegninger, ÅDT-beregninger, Redusert rang regresjon
  • Title: Metoder for å beregne trafikkdata til overvåkningssystemet for luftforurensning og støy i Oslo. En innledende studie
  • Author(s): Aldrin, Magne
  • Report number: STAT/13/95
  • Published date: January 01, 1995