Archived publication

Archived publication

Epost i forvaltningen: Utfordringer til holdninger, lover og regelverk

Hellman, Riitta

November 17, 1995

DART

  • Conference: Hvordan dra nytte av informasjonsteknologi i offentlig virksomhet? Resultater fra et forskningsprogr
  • Title: Epost i forvaltningen: Utfordringer til holdninger, lover og regelverk
  • Author(s): Hellman, Riitta
  • Published date: November 17, 1995