Archived publication

Archived publication

Kan papirkvalitet predikerast på grunnlag av prosessvariable? Ein innleiande analyse

Follestad, Turid; Aldrin, Magne

December 01, 1994

SAMBA

  • Areas:
  • Keywords: Papirproduksjon, Prediksjonsevne, Kryssevaluering
  • Page(s): 7
  • Name and number of project: 057027
  • Title: Kan papirkvalitet predikerast på grunnlag av prosessvariable? Ein innleiande analyse
  • Author(s): Follestad, Turid; Aldrin, Magne
  • Report number: STAT/13/94
  • Published date: December 01, 1994