Archived publication

Archived publication

Lederes informasjon- og beslutningsadferd

Storrøsten, Marianne N.

September 30, 1994

DART

  • Refereed: 0
  • Conference: Seminarserie: Forretningsutvikling med informasjonssystemer. Handelshøyskolen BI
  • Title: Lederes informasjon- og beslutningsadferd
  • Author(s): Storrøsten, Marianne N.
  • Published date: September 30, 1994
  • Page(s):
  • ISBN:
  • Publisher: