Archived publication

Archived publication

Østfoldprosjektet. Rapport fra Kartlegging av organisasjon og arbeidsformer i Østfold

Braa, Jørn; Espeli, Tron; Larsen, Per; Martiniussen, Anne-Grete; Aanonsen, Kari

May 01, 1992

DART

  • Published date: May 01, 1992
  • Page(s):
  • Journal: Rapport for Toll- og Avgiftsdirektoratet
  • Name and number of project:
  • Title: Østfoldprosjektet. Rapport fra Kartlegging av organisasjon og arbeidsformer i Østfold
  • Author(s): Braa, Jørn; Espeli, Tron; Larsen, Per; Martiniussen, Anne-Grete; Aanonsen, Kari
  • Report number: