Unimod – Universell utforming i multimodale grensesnitt

Unimod – Universell utforming i multimodale grensesnitt

Målet i UNIMOD-prosjektet var å utvikle ny kunnskap om multimodale og personaliserte brukergrensesnitt. Slike grensensitt kan bidra til vesentlig bedre kognitiv tilgjengelighet og enklere bruk av elektroniske tjenester.

Prosjektets løsninger ble spesielt rettet mot brukergrupper med ulike typer kognitive funksjonsnedsettelser. Løsninger som kompenserer for disse typer utfordringer vil derimot forenkle bruken for alle brukere, og på den måten både forbedre datakvaliteten og øke effektiviteten i bruk av elektroniske tjenester.

Brukerne ble involvert i alle stadier av prosjektet, fra analysen av brukerbehov til evalueringer av prototyper.

Det ble bygget prototyper for de tre tjenesteområdene:

  1. Kart og geografisk informasjon / GIS (på mobil)
  2. Elektroniske skjemaer, brukerdialog og datafangst
  3. Økonomi- og virksomhetsstyring

Alle prototyper ble laget med hensyn til brukerprofiler som igjen er basert på vanlige kognitive utfordringer.

NRs bidrag

NR bidro på en rekke områder til prosjektets suksess:

  1. Utvikling av brukerprofiler med hensyn til ulike funksjonsnedsettelser
  2. Gjennomføring av brukerstudier med anbefalinger til funksjonelle og tekniske spesifikasjoner
  3. Implementasjon av webprototyper for tilgjengelig påloggingsløsninger
  4. Utarbeiding av best practices og utviklingsveileder
  5. Gjennomføring av ekspert- og brukerevaluering av prototypene

Latest project news

Prosjektsidene ble oppdatert med de nyeste publikasjoner.

Updated date: Thursday, September 12, 2013 - 11:16

Publications

Kristin S. Fuglerud. Hvordan utforme IKT for personer med kognitive funksjonsnedsettelser: en litteraturgjennomgang, Juli 2007

Riitta Hellman, Till Halbach, Anne-Lise Nårstad. Log in if you can - the Brønnøysund case.  Proceedings of Verdiskapning i IKT (VERDIKT), Bergen (Norway), October 2008. Norwegian Research Council

Till Halbach. Dokumentasjon av UNIMOD-innloggingsprototypen, April 2009

Røssvoll, Till Halbach. Towards Cognitively Accessible Web Pages. In: Proceedings of The Third International Conference on Advances in Computer-Human Interactions. ACHI 2010. (ISBN 978-0-7695-3957-7). pp 19-24. 2010. Full-text  Institutional archive 

Halbach, Till; Hellman, Riitta; Fuglerud, Kristin Skeide; Solheim, Ivar. Designveileder for kognitiv tilgjengelighet av elektroniske tjenester og innhold. Ukjent (ISSN ). 2009. Institutional archive 

Røssvoll, Till Halbach; Solheim, Ivar. Design of Cognitively Accessible Web Pages. International Journal on Advances in Intelligent Systems (ISSN 1942-2679). vol. 3, no. 3&4 pp 303-312. 2010.

Riitta Hellman, Kristin Skeide Fuglerud, Lasse Udjus, Till Halbach, Kjell Tore Guttormsen, and Harald K. Jansson. UNIMOD: Universell utforming i multimodale grensesnitt -- prosjektavslutningsforedrag. Presentasjon på seminar, March 2009

 

Project period

Januar 2007 - august 2009
Department

Partners