Ultralydinspeksjon av komposittmaterialer

Ultralydinspeksjon av komposittmaterialer

Ultralyd benyttes ofte til ikke-destruktiv testing (NDT) for å kunne analysere hvordan et materiale ser ut på innsiden uten å måtte ødelegge det. Dette er aktuelt i flere sammenhenger som f.eks. inspeksjon av komponenter til fly. Komponenter til fly lages etterhvert av komposittmaterialer som er lette materialer med stor styrke, men som også har egenskaper som demper ultralydsignaler og dermed gjør ultralydinspeksjonen mer utfordrende.

DolphiTech har utviklet en ny type kost-effektive verktøy for ultralydinspeksjon som benytter tørrkobling og en spesiell matrisebasert sensor til å gi 3D informasjon om materialene som inspiseres. Dette gir verktøyet spesielle egenskaper som en nå ønsker å utnytte til inspeksjon av komposittmaterialer i samarbeid med blant annet EADS, som er en stor europeisk produsent av fly (Airbus), helikoptre, romfartsutstyr mm. I et prosjekt med DolphiTech bidrar NR med signal/bildebehandling for best mulig visualisering av observasjonene fra ultralydssystemet.

Foto: photos.com