Towards an automated snow property and avalanche mapping system (ASAM)

Towards an automated snow property and avalanche mapping system (ASAM)

I mange av Norges fjellregioner utgjør snøskred en stor risiko for reisende med bil eller tog, for skiløpere, turister, og andre som ferdes i fjellet i løpet av vintersesongen. Hvert år treffer snøskred tettbefolkede områder og deler av transportnettverket, noe som fører til skader på bygninger og infrastruktur, og av og til går også liv tapt. Store deler av det norske land ligger langt fra urbane strøk, og det er en utfordring for myndighetene å kartlegge områder hvor det har gått snøskred, og nøyaktig hvor snøskredfaren er stor. Jordobservasjonssatelitter representerer derfor en potensielt viktig informasjonskilde.

Hovedmålet med prosjektet ASAM (Towards an automated snow property and avalanche mapping system) er å utforske mulighetene for å etablere en service som kan gi nasjonale myndigheter oversikt over områdene hvor det har gått snøskred, i tillegg til kontinuerlig oppdaterte kart over snøforhold og eventuell snøskredfare.

    Partners

    NGI - Norges Geotekniske Institutt (Norwegian Geotechnical Institute)