Synshemmedes IKT-barrierer

Synshemmedes IKT-barrierer

Målet med prosjektet var å kartlegge muligheter og barrierer ved bruk av IKT for synshemmede, identifisere mulige indikatorer for å følge utviklingen, samt foreslå tiltak som kan fjerne barrierene. Det ble gjennomført litteraturgjennomgang, fokusgruppe, og en brukerundersøkelse som inkluderte testing av ulike eksisterende IKT-løsninger med 28 syshemmede deltakere, samt intervjuer. Herunder ble det utarbeidet informasjonsmateriell, intervjuguider og det ble kommunisert en god del med synshemmede brukere. Hovedfokus var på nettløsninger, men tilgjengelighet i automater og mobile løsninger ble også undersøkt. Alt materialet ble analyser og det ble utarbeidet en rapport, og resultatene har blitt presentert på ulike konferanser og foraer. 

Research areas

  Project period

  Desember 2006 - mars 2008
  Department

  Financing

  • IT Funk, Norges forskningsråd
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
  • Dokumentasjonssenteret
  • Deltasenteret