RevmaRApp - Utvikling av en app for revmatikere

RevmaRApp - Utvikling av en app for revmatikere

Mobil i bruk

Vedvarende utmattelse er et svært vanlig symptom ved revmatisk sykdom og en rekke andre sykdommer. Det finnes få fullgode tiltak mot vedvarende tretthet, men ofte er det nødvendig med en tverrfaglig tilnærming, hvor aktivitetsregulering kan være et av flere tiltak. 

På bakgrunn av dette ønsket prosjektgruppen å lage et digitalt verktøy i form av en applikasjon for egenmestring basert på prinsipper om aktivitetsregulering.

VI har hatt følgende mål for appen: 

  • bidra til bedre egenmestring av tretthet og utmattelse ved revmatisk sykdom

  • være en digital ressurs som stimulerer og motiverer til egenmestring

  • være logisk oppbygget, kvalitetssikret, oppdatert og enkel å bruke

  • være tilgjengelig for alle og basert på prinsippene om universell utforming

  • utviklet og utprøvet i samarbeid med målgruppen og fagmiljøer

 

Målgruppe

Appen er tilpasset personer med revmatisk sykdom. Appen kan også være til interesse for fagpersoner som kan tilby appen som en del av eller et supplement til et behandlingsopplegg for personer med vedvarende tretthet og utmattelse.