Manneråk +5 – Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006

Manneråk +5 – Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006

Formålet med prosjektet var å vurdere situasjonen for funksjonshemmede fem år etter NOU 2001:22 Fra bruker til borger, vurdere effekt av tiltak på området, samt å foreslå nye tiltak. Rapporter, undersøkelser og litteratur ble gjennomgått, og det ble utført intervjuer og referansegruppemøter. Dette resulterte i Delrapport IKT i utredningen "Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006".

Project period

November 2005 - mai 2006
Department

Financing

  • Sosial - og helsedirektoratet
  • Dokumentasjonssenteret