JusFone – Smarttelefon for alle

JusFone – Smarttelefon for alle

Prosjektets hovedmål var å teste konseptet for en smarttelefonen—JusFone— med seniorer og få innspill til den videre utforming av JusFone,  særlig tastaturet, samt bidra til utviklingen av tilgjengelige mobiltelefoner generelt.

 

Aktivitetene omfattet:

 • Utprøving av prototyp av JusFone-tastatur med seniorer (fokusgrupper og brukerutprøvinger)
 • Sammenligne JusFone-tastaturet med berøringsskjerm og andre betjeningsmetoder.
 • Kartlegge hvilke funksjoner seniorbrukere ønsker i en smarttelefon, og hvilke tjenester de kan tenke seg å nyttiggjøre seg via denne, deriblant tjenester innen helse og omsorg. (Spørreundersøkelse med over 300 deltagere)
 • Spre kunnskap utviklet i prosjektet ved et seminar

Resultatene ble samlet og oppsummert i en rapport fra NR (ISBN 978-82-539-0537-2) og en vitenskaplig konferanseartikkel. Disse ble også presentert på et heldagsseminar som handlet om ”smartetelefoner for alle.”

Research areas

  Project period

  September 2010 - mai 2011
  Department

  Partners

  Richard Chan