Hvordan integrere tilgjengelighetsjekking i kildekodebygging

Hvordan integrere tilgjengelighetsjekking i kildekodebygging

I dette prosjektet ønsket vi å undersøke hvordan man kan integrere automatiske tilgjengelighetssjekkere når man bygger kildekode (sjekker ut av versjonskontrollsystem, kompilerer koden, sjekker kildekode mot koderegler, kjører enhetstester osv). Det ble gjort en gjennomgang av eksisterende tilgjengelighetssjekkere for å finne ut hvilke av disse som lar seg integrere sømløst i kildekode-byggeprosessene og hvordan, og i hvilken grad verktøyene dekker de ulike uu-indikatorene.

På tilsvarende måte som man får beskjed om kompileringsfeil, feil ved enhetstesting eller sikkerhetsbrudd, var det ønskelig å få brukket bygget i tilfellet tilgjengelighetsfeil. Det var ikke gitt alle alle tilgjengelighetsfeil skulle brekke et bygg, så hvilke uu-kriterier som skal føre til brukket bygg og hvilke som skal føre til varsling (e-post, dashboard på skjermer i lokalene o.l.), samt hvor ofte man skulle varsles ble undersøkt nærmere i prosjektet.

Vi så også på om automatiske tilgjengelighetssjekkere kunne øke bevisstheten til utviklingsteamene som benytter disse verktøy i byggeprosessene, og om det medførte endringer i tankesett etter å ha benyttet disse verktøyene over en periode, eller om det opplevdes som støy. En hypotese vi undersøkte var om utviklere som jevnlig får tilbakemelding om brudd på tilgjengelighetsfeil, vil forbedre seg med tanke på uu, og kanskje til og med sette seg grundigere inn i hva uu innebærer. Vil integrering av tilgjengelighetsjekking i kildekodebyggingen føre til at man får uu mer i bakhodet og derved lager bedre kode i utgangspunktet?

Vi har presentert funnene på UnIKT-seminar og venter for tiden på publisering på konferanse.

Research areas

  Project period

  2018
  Department

   Financing

   Prosjektet har fått støtte gjennom BufDirs UnIKT-program.

   Partners

   Norsk Regnesentral er prosjekteier og har prosjektansvar, og FINN.no AS er prosjektpartner.