EziSmart - Verktøy for mestring og sosial samhandling mellom synshemmede eldre, pårørende og andre

EziSmart - Verktøy for mestring og sosial samhandling mellom synshemmede eldre, pårørende og andre

Bilde av EziSmart tastaturet

Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Blindeforbund, Norsk Regnesentral og EziCare Tech AS. Prosjektet har fått tilskudd fra Helsedirektoratet for å prøve ut utstyr og teknologi som skal bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter til å opprettholde sitt sosiale nettverk. Det skal mobilisere unge, eldre og pårørende, ved for eksempel å legge til rette for samhandling mellom generasjoner.

Bakgrunn

For personer med nedsatt funksjonsevne kan det å delta på digitale arenaer kan være ekstra viktig. Det kan gi mulighet til sosial kontakt og å følge med på det som skjer selv om man har redusert bevegelsesfrihet eller mindre mulighet til å få med seg alt som skjer, f.eks. pga nedsatt syn eller hørsel. 

Formål

Prosjektet skal evaluere nytteverdien av EziSmart-teknologien kombinert med et opplæringsopplegg for å øke sosial kontakt og digital deltakelse for synshemmede eldre. Det gjennomføres en studie med eldre synshemmede og unge hjelpere. Fokuset er på opplæring og bruk av smarttelefon ved hjelp av EziSmart, og sosial kontakt mellom generasjoner. Det finnes en 

Forskningsspørsmål som søkes besvart

  • Kan EziSmart-pakken bidra til raskere læring og mestring av smarttelefon for synshemmede eldre?
  • Hvordan fungerer opplæringsopplegget med hensyn til å legge til rette for sosial kontakt i gjennom bruk av smarttelefon?
  • Kan bruken av EziSmart påvirke brukerens hverdag, f.eks. gjennom å birda til mer sosial kontakt, større trygghet e.l.?
  • Bidrar prosjektet til kommunikasjon på tvers av generasjoner?
  • Kan EziSmart-pakken forbedres ytterligere?

Hva er EziSmart?

EziSmart er et hjelpemiddel som er utviklet for å forenkle bruken av smarttelefon. EziSmart-pakken består av et smarttelefonetui (Ezi-Pad) med fullt tastatur med store tydelige fysiske knapper som kan brukes sammen med Android smarttelefoner. Det følger også med et sett av applikasjoner (EziSmart apper). Tastaturtastene er ergonomisk utformet som små skåler som gjør at de er enkle å identifisere og bruke. Appene gir mulighet for personlig tilpasning av grensesnittet på smarttelefonen. Man kan starte med noen få basisfunksjoner og legge til funksjoner og apper etterhvert som man behersker teknologien og føler seg klar for å lære mer.

Resultater

Det ble gjennomført et kurs med evaluering i 2017. Resultatene fra dette viser at eldre synshemmede kan ha nytte av EziSmart-teknologien, og at det er viktig med en god oppfølgingsperiode etter kurset.  Man kan lese mer om resultatene i EziSmart prosjektrapport for 2017. I 2018 skal det gjennomføres et nytt kurs med et noe justert opplegg.  

Project period

April 2017 - desember 2018
Department

Financing

Prosjektet har fått støtte fra Helsedirektoratet samt at det legges ned betydelig egeninnsats fra prosjektpartnerne. 

Partners

Norges Blindeforbund er prosjekteier, Norsk Regnesentral har prosjektlederansvar, og EziCare Tech er prosjektpartner.