EEG-monitorering

EEG-monitorering

I prosjektet skal blinde- og svaksynte bruke appen Travel Companion til Next Signal AS. I tillegg til å spørre brukeren om hvordan appen fungerte bruker vi en EEG-hette som måler hjerneaktivitet, elektroencefalografi. Vi skal undersøke om dataene fra hjerne kan avdekke om brukeren opplever problemer eller utfordringer. Vi skal samle inn data fra hjernen og sammenstille disse dataene med det brukeren selv forteller oss. Dette siste er den mest vanlige metoden i brukerundersøkelser, men ikke den eneste som kan brukes til å måle brukeropplevelser. Et av de områdene som det i dag investeres mye i  er sensor-teknologi. Et eksempel smartklokker som har sensorer som måler reaksjoner i kroppen. Vi skal undersøke om dateene fra hjernen kan brukes til å fortelle oss om og når brukeren møtte hindringer, opplevde problemer o.l. langs en ruten i Horten sentrum.

Sensor-data og brukeropplevelser

I EEG-monitorering skal deltakere bruke appen Travel Companion. Appen kan brukes både av personer med og uten funksjonsnedsettelse, men har blinde og svaksynte som en viktig målgruppe.

De mest vanlige metodene for å måle brukeropplevelser er spørreskjemaer og intervjuer. Noen ganger gjennomføres det også ekspertvurderinger og observasjonsstudier. Ved å supplere disse metodene med sensorer og biofysiologiske målinger kan en få data som forteller om «der-og-da» reaksjoner. I utgangspunktet er dette meget nøyaktige data. Når de fungerer etter sin hensikt kan disse gi oss bedre informasjon om brukernes opplevelser, men de kan være vanskelig å tolke. Dette fordi en trenger informasjon om hva som skjedde når dataene registreres. Samtidig er det en viktig fordel - brukeren trenger ikke huske at eller nøyaktig når en reagerte på noe fordi målingen skjer kontinuerlig, og de har tidsstempel.

Vi husker ikke alt. Det kan skje mye samtidig og i ettertid være vanskelig å huske hva som skjedde. Hva var det man der og da reagerte negativt eller positivt på? I dette prosjektet skal vi undersøke EEG-monitorering som metode for å måle brukeropplevelser. Vi vil se om vi kan måle når konsentrasjonen til brukeren øker, og om vi kan avdekke stress-reaksjoner. Vi vil gjøre intervjuer i etterkant, og vi vil benytte kameraopptak og en GPS-logg slik at vi kan sammenstille dataene fra de andre informasjonskildene med EEG-dataene. Det overordnede målet er kunnskap om hvordan barrierer kan identifiseres med sensorteknologi og bidra til at universell utforming og tilgjengelighet prioriteres høyere.

 

Utprøving i Horten

Deltaker med EEG-hette i sammen med observatør, og Einar Myreng fra Next Signal AS


 

Research areas

  Project period

  01042019-31122019
  Department

  Financing

  Tilskudd til arbeid med universell utforming. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

  Partners

  Next Signal AS, Universell Utforming AS, Transportøkonomisk Institutt AS (TØI).