e-Valg 2011 Pro – Evaluering av prototyper

e-Valg 2011 Pro – Evaluering av prototyper

Prosjektets mål var å evaluere brukervennlighet og tilgjengelighet av prototyper fra fem ulike leverandører, og i to utviklingsiterasjoner.

Dette ble gjennomført på flere komplementære og utfyllende måter, inklusive ekspertgjennomgang, brukertesting med personer med nedsatt funksjonsevne (24 deltakere med ulike evner og evnedefisitter, som f.eks. nedsatt syn, hørsel, bevegelse og kognisjon), samt tekniske (automatiske og semi-automatiske) tester for å evaluere i hvilken grad standarder ble fulgt.

NRs bidrag

Vi utarbeidet rapporter med våre funn, analyser og anbefalinger. I etterkant oppsummerte vi materialet i to vitenskapelige artikkler om brukervennlighets- og tilgjegelighetstesting av e-valg-løsninger.

Publications

Fuglerud, Kristin Skeide; Røssvoll, Till Halbach. An evaluation of Web-based voting usability and accessibility. Universal Access in the Information Society (ISSN 1615-5289). 11(4) pp 359-373. doi: 10.1007/s10209-011-0253-9. 2012. Review 

Halbach, Till; Fuglerud, Kristin Skeide; Dale, Øystein; Solheim, Ivar; Schulz, Trenton. Usability and Accessibility Evaluation of the Upcoming Norwegian E-Vote Solution. Ukjent pp 156-167. 2010. Institutional archive

Project period

Juli 2009 - desember 2009
Department

Financing

Kommunal- og regionaldepartementet