DIADEM – Delivering Inclusive Access for Disabled and Elderly Members of the Community

DIADEM – Delivering Inclusive Access for Disabled and Elderly Members of the Community

Målsettingen med prosjektet var å utvikle retningslinjer og teknologi for å øke tilgjengeligheten av elektroniske tjenester for eldre og personer med kognitive funksjonsnedsettelser. Elektroniske skjemaer ble brukt som case. Det ble lagt vekt på å øke kunnskap om og forståelse av relevante teknologier og strategier for å hjelpe målgruppen på en best mulig måte.

Som metode brukte prosjektpartnere fokusgrupper, brukerundersøkelser og analyse av bruksmønstre. Videre ble det utviklet brukerprofiler og personaliseringsregler, ulike måter å framstille den samme informasjonen på (multimodalitet/multimedia), samt intelligent programvare for å veilede brukerne.

Prototypen skreddersyr brukergrensesnittet dynamisk avhengig av brukerens innstillinger, bruksmønsteret og endringer i brukeroppførsel. Tjenesten personaliserer ikke bare grensesnittet, men også innhold i form av konteksavhengig hjelpeinnhold.

Blant prosjektresultat er en rekke innspill til den norske ELMER-standarden, i dens daværende versjon 2.0.

NRs bidrag

NR hadde spesielt fokus på brukergrensesnitt og -interaksjon, universell utforming og utvikling av prototypen (systemarkitektur, implementasjon og integrasjon).

Latest project news

Prosjektsiden har blitt oppdatert med en bedre beskrivelse, resultater og publikasjoner.

Updated date: Thursday, September 12, 2013 - 09:03

Publications

Till Halbach. A framework for serving inclusive web forms to disabled and elderly individuals. In Proceedings of 2nd International Conference on Advances in Human-oriented and Personalized Mechanisms, Technologies, and Services (CENTRIC), Porto (Portugal), September 2009. International Academy, Research, and Industry Association (IARIA), IEEE Computer Society

Project period

September 2006 - september 2009
Department

Financing

  • EUs 6. rammeprogram for forskning
  • Norges forskningsråd

Partners

  • Brunel University-UK (koordinator)
  • Norsk Regnesentral
  • Karde AS
  • Bluegarden AS
  • More Software Solutions AS
  • Sheffield City Council - UK
  • CSI Piemonte - Italia 
  • Comune di Torino - Italia