ROS – Robotstøttet språkopplæring i barnehagen

ROS – Robotstøttet språkopplæring i barnehagen

Nao-roboten foran en skole-tavleMålet med prosjektet er å utvikle og teste ut en innovativ løsning for språkopplæring i norsk for barn i Grorud bydels barnehager. Prosjektet er en del av Groruddalssatsingen som er Oslo kommunes og statens felles innsats for å skape varige forbedringer av utvalgte tjenester og nærmiljøer i Groruddalen.

Løsningen bygger på en kombinasjon av robot og app, og skal bidra til at en vesentlig høyere andel av de minoritetsspråklige barna behersker norsk når de starter på skolen.Konseptet utvikles med utgangspunkt i bydelens metodikk for språkopplæring i barnehagene og skal være supplement til annet systematisk språkarbeid gjennom dagen.

Norsk Regnesentral vil stå sentralt i utviklingen og testing. Vi skal blant annet arbeide med følgende:

  • Kartlegge utfordringer og forutsetninger, herunder pedagogiske og funksjonelle krav og optimale virkemidler for interaksjon mellom barn og robot.
  • Designe en helhetlig løsning, spesifisere tekniske krav, utvikle relevant innhold basert på eksisterende metodikk for språkopplæring, og implementere en prototyp-løsning hvor robot brukes i samspill med nettbrett og applikasjon.
  • Evaluere og teste ut prototypen.
  • Utrede ulike etiske utfordringer.

Bedre norskspråklige ferdigheter hos barna vil ha stor positiv effekt på sikt. Sannsynligheten for å fullføre skolegang og eventuelt videregående opplæring økes, og det vil også gjøre det lettere å komme inn i arbeidslivet. Bedre språk fremmer også integrering og kan hjelpe til med å utligne sosiale forskjeller. En mer helhetlig og motiverende språkopplæring vil kunne ha store ringvirkninger på språkopplæringen i barnehagene, være tidsbesparende for de ansatte og åpne flere muligheter for tettere samarbeid med barnas foreldre og foresatte.

Illustrasjon

Se intervju med pedagog og utvikler og en kort demonstrasjon av hvordan roboten brukes.

Siste prosjektnytt

Roboten vår for norskopplæring av minoritetsspråkelige barn i barnehagen har fanget oppmerksomheten til nettstedet TechXplore og er omtalt i en informativ og illustrerende nyhetssak.

Updated date: Wednesday, November 18, 2020 - 14:33

En video vi laget for å forklare arbeidet vi legger ned i ROS-prosjektet, har blitt med i forrige ukes "Your weekly selection of awesome robot videos" til IEEE Spectrum. Du kan se videoen på YouTube.

 

Faksimile: IEEE Spectrum

Updated date: Tuesday, April 21, 2020 - 15:40

Publications

Schulz, Trenton WadeHalbach, Till; Solheim, Ivar. Using Social Robots to Teach Language Skills to Immigrant Children in an Oslo City District. ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI) (ISSN 2167-2121). doi: 10.1145/3371382.3378257. 2020

Project period

2018 - 2020
Department

Financing

Grorud bydel

Partners

  • Grorud bydel
  • OsloMet
  • Innocom AS