Archived publication

Archived publication

CD, CD-ROM, CD-1, CDV, DVI, CVD..., nye teknologier for distribusjon av lud, data og video

Maartmann-Moe, Erling

October 20, 1988

DART

  • Conference: IFPI: Fonogrammets teknologiske fremtid. Drammen
  • Title: CD, CD-ROM, CD-1, CDV, DVI, CVD..., nye teknologier for distribusjon av lud, data og video
  • Author(s): Maartmann-Moe, Erling
  • Published date: October 20, 1988