Archived publication

Archived publication

En undersøkelse av muligheten for å skille vannsoner fra oljesoner på grunnlag av loggmålinger

Abrahamsen, Petter; Helgeland, Jon; Storvik, Geir

January 01, 1988

SAND

  • Areas:
  • Keywords:
  • Page(s):
  • Name and number of project:
  • Title: En undersøkelse av muligheten for å skille vannsoner fra oljesoner på grunnlag av loggmålinger
  • Author(s): Abrahamsen, Petter; Helgeland, Jon; Storvik, Geir
  • Report number: SAND/15/88
  • Published date: January 01, 1988