Archived publication

Archived publication

Modellering av Statfjord-formasjonen, Statfjordfeltet: et forprosjekt om stokastisk reservoarbeskrivelsesmodellering

Omre, Henning

January 01, 1988

SAND

  • Title: Modellering av Statfjord-formasjonen, Statfjordfeltet: et forprosjekt om stokastisk reservoarbeskrivelsesmodellering
  • Author(s): Omre, Henning
  • Report number: SAND/09/88
  • Published date: January 01, 1988