Archived publication

Archived publication

Brukermanual II for prognostisering av trafikkmatriser. Programpakke for prognostisering av trafikk

Aldrin, Magne

January 01, 1987

SAMBA

  • Title: Brukermanual II for prognostisering av trafikkmatriser. Programpakke for prognostisering av trafikk
  • Author(s): Aldrin, Magne
  • Report number: STAT/23/87
  • Published date: January 01, 1987