Archived publication

Archived publication

Sammenligning av forskjellige estimater for effektiv permeabilitet

Holden, Lars; Omre, Henning

January 01, 1987

SAND

  • Areas:
  • Keywords:
  • Page(s):
  • Name and number of project:
  • Title: Sammenligning av forskjellige estimater for effektiv permeabilitet
  • Author(s): Holden, Lars; Omre, Henning
  • Report number: SAND/04/87
  • Published date: January 01, 1987